Værdigrundlag

Værdigrundlag på Løvegård

På Løvegård har vi 4 områder, som ligger os på sinde:

Oprigtig varme og nærvær
Vi vil gerne kendes som et bosted med oprigtig varme, nærvær, humor og omsorg, iblandet et fagligt og professionelt blik, der støtter den unge til at genfinde sig selv som ophelet, voksent og selvstændigt menneske, og som oplever, at de efter endt ophold er rustet til at komme videre i deres liv.

Sund kost
Derudover vil vi også kendes for vores holdning til sund kost og dens helende effekt. Vi undersøger gerne hvilke madvarer, der evt. kan lette eller afhjælpe forskellige symptomer og problematikker. Det er vores klare overbevisning, at det, vi putter i vores krop, har en effekt på både psyke og helbred.

Gode samarbejdspartnere
Vi vil også gerne kendes som gode og professionelle samarbejdspartnere for kommuner, sagsbehandlere, psykiatri, socialtilsyn og andre relevante interessenter omkring beboeren.

En inkluderende arbejdsplads
Slutteligt vil vi kendes som den arbejdsplads, hvor medarbejderen føler sig hørt, og hvor den enkelte har lyst til at bidrage til udvikling af den fælles faglighed og tage ansvar for alle de opgaver, der ligger i forlængelse af arbejdet på et botilbud. Vi sigter mod at være en arbejdsplads med stor ledelsesmæssig åbenhed omkring de beslutninger, der vedrører de ansatte, og mener, at medarbejderens input og blik i forhold til dagligdagen er vigtig for at kunne sikre, at alle mærker et engagement, en arbejdsglæde og god trivsel på arbejdspladsen.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Bostedet Løvegård, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om bostedet, vores omgivelser og aktiviteter, tilgange og metoder m.m.