Botilbud til unge og voksne i Høng

info om vores botilbud til nye unge og vokse beboere

Bostedet Løvegård er et botilbud til unge og voksne i Høng i alderen 18-40 år i indskrivningsåret med psykiske og sociale problemer. Vi har gode erfaringer med arbejdet angående tidligt omsorgssvigtede og problematikker med tilknytnings-, relations- og personlighedsforstyrrelser.

Sådan arbejder vi
Bostedet er et socialpædagogisk opholdstilbud, som udover de almindelige pædagogiske aktiviteter og indsatser har specialiseret sig som et psykoterapeutisk tilbud i tilgangen til det at arbejde med mennesker. Det vil sige, at du vil møde nogle medarbejdere her i huset, som først og fremmest er optaget af det nære og det at være sammen om at hjælpe dig i den retning, der giver mening for dig.

Alle mennesker er forskellige, og her i huset er der plads til forskellighed. Det betyder, at vi er lydhøre over for dig, din historie og dine drømme for fremtiden – og i fællesskab finder vi vejen fremad for dig. Vi arbejder med udgangspunkt i dine ønsker og med de livstemaer, som giver mening for dig i den tid, du bor hos os.

Nogle af de overordnede livstemaer, vi kan arbejde med udover kommunens handleplan, er f.eks…

  • At kunne begribe og forstå sig selv, sin omverden og sine relationer – kort sagt at få indsigt i sin måde at være i verden på
  • At kunne handle målrettet og i overensstemmelse med både den indre og den ydre virkelighed
  • At kunne indgå i meningsfulde relationer til andre – herunder kærlighedsforhold. Mange længes efter en god og dyb relation, men har svært ved at få det til at fungere i praksis
  • At kunne være ud fra sit eget centrum med selvaccept. At kunne finde ro og hvile i sig selv – både alene og sammen med andre

Når du har sagt ja til at flytte ind på Løvegård, er det allervigtigste for os, at du ønsker at forpligte dig til at ville arbejde med dig selv i det tempo, som giver mening for dig.

"Før følte jeg mig forkert – jeg troede aldrig, at jeg var god nok på grund af min Borderline. Jeg har arbejdet med det, og her i huset er der nogen, der hører og ser mig – jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg måtte føle eller ikke føle, eller hvordan jeg måtte være eller ikke være, og i dag ved jeg, at jeg er god nok, som jeg er. Jeg er blevet modig, og det er fantastisk at være modig.”

– Ung kvindelig beboer 

Kommunernes handleplaner for botilbud til unge og voksne i Høng

Kommunernes handleplaner har typisk fokus på mere konkrete sider af livet så som…

  • at flytte i egen lejlighed, med eller uden støtte
  • at afklare uddannelse- og jobsituationen
  • at støtte relationer, de nære og mindre nære
  • at genetablere indhold i livet, f.eks. fritidsinteresser og lignende