Målgruppe

Midlertidigt botilbud, §107

Vi henvender os til unge og voksne i alderen 18-40 år i indskrivningsåret, og bostedet har 7 pladser. Målgruppen er mennesker med psykiske og sociale problemer, f.eks…

  • Personlighedsforstyrrelse
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Tilknytningsforstyrrelse

Vi har desuden gode erfaringer med arbejdet med mennesker, der har været ude for tidligt omsorgssvigt og problematikker med tilknytnings- og relationsforstyrrelser.

Derudover har vi mange års erfaring med at støtte mennesker med angst, depression, spiseforstyrrelser, stressbelastning og indadreagerende adfærd. Vi har også erfaring med at arbejde med mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Bostedet Løvegård, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om bostedet, vores omgivelser og aktiviteter, tilgange og metoder m.m.