Tilbudsportalen

Tilbudsportalen og tilsynsrapporter

“Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet med at sikre hver enkelt borgers trivsel og udvikling, samtidigt sikre gode og trygge rammer for borgerne.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos den enkelte borger også i relation til temaer som selvstændighed og relationer.

Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.

Det er vurderingen, at borgerne, ud fra deres forudsætninger og individuelle udfordringer, udvikles og trives på Løvegård.

Metodiske tilgange er implementeret i tilbuddet, og ledelsen har fokus på faglig udvikling af personalegruppen.”
– Citat fra Socialtilsyn Østs driftstilsyn, 2020.

Klik her for at komme til tilbudsportalen.

Klik her for at downloade tilsynsrapporten 2020.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Bostedet Løvegård, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om bostedet, vores omgivelser og aktiviteter, tilgange og metoder m.m.