Opholdstilbud i Høng

Information til samarbejdspartnere om vores opholdstilbud i Høng

Løvegård ApS er et midlertidigt socialpædagogisk opholdstilbud i Høng, som udover de almindelige socialpædagogiske aktiviteter og indsatser har specialiseret sig som et psykoterapeutisk tilbud i tilgangen til det at arbejde med mennesker. 

Det betyder, at vi udover arbejdet med at støtte genetablering af dagligdagsfærdigheder, som sætter den enkelte i stand til at genfinde et selvstændigt liv på egne betingelser, også er optaget af at arbejde med de psykiske traumer, tilknytnings- og relations-problematikker, som hver enkelte borger typisk har med sig i bagagen.

Hvis vi som menneske har en problematisk tilknytningserfaring med os, er vi ikke i stand til at skabe trygge og stabile relationer i livet. De trygge og stærke relationer er dem, der gør os i stand til at begå os blandt andre, bede om hjælp, når det er nødvendigt, tilgive og blive tilgivet – og ikke mindst at være med os selv og vores eget selskab uden at gå psykisk til grunde og igen havne i sygdommen.

Det er vores erfaring, at disse to tilgange er forbundne og en gensidig forudsætning for hinanden, når beboeren skal lykkes med at genfinde ståstedet i livet og begynde at drømme om fremtiden igen.

På Løvegård, som er et opholdstilbud i Høng, er langt de fleste beboere over tid blevet medicinfrie og ingen – hverken nuværende eller tidligere beboere – har under opholdet her oplevet genindlæggelser i psykiatrien, som flere beskriver som tilbagevendende mareridt, før de kom til bostedet. Vi er ikke i tvivl om, at det skyldes kombinationen af den pædagogiske og psykoterapeutiske tilgang i arbejdet.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Bostedet Løvegård, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om bostedet, vores omgivelser og aktiviteter, tilgange og metoder m.m.